Старата поща в Пазарджик

Старата поща, построена през 1910 година от архитекта Пенчо Койчев,  е един от символите на град Пазарджик. На нея има оригинална часовникова кула. За съжаление през 1994 година изгаря почти изцяло, но за една огдина е възстановена с помощта на цялата общност. Намира се на пл. „Константин Величков“