Часовникова кула в Пазарджик

Часовниковата кула в Пазарджик е часовникова кула, построена през 18 век в Татар Пазарджик, Османската империя (днес Пазарджик, България) и разрушена през 1924 г. Възстановена е през 2010 г. с помощта на пазарджишката общност. Кулата се намира на площад "Съединение" и е с височина 27 м.

История

Часовниковата кула е построена през 1741 г. в средата на град Татар Пазарджик и е служела за градски часовник. По запазени източници се предполага, че кулата е била с форма на правилна призма с основа шестоъгълник, осмоъгълник или дванадесетоъгълник, издигната върху постамент с форма на паралелепипед. Часовникът се е намирал в ниша, разположена върху пирамидата над постамента. Надпис върху плоча на кулата е гласял: “Честния Ибрахим ага Хайрулов ни удостои с направата на този часовник, който бие час по час и весели града” и годината на построяване на часовника по турско летоброене "1154". През 1924 г. часовниковата кула е разрушена и от нея остават само каменните основи и постамента, изпълнен със зидове от ломен камък с височина около 6 м над терена.

Единствената известна досега фотография на кулата е направена през 1923 година от проф. Иван Батаклиев. Запазена е и картина на часовниковата кула от художника Стоян Василев. До около 1980 г. камбаната на часовниковата кула се съхранява в училище “Георги Брегов”, но следите и се губят след това.

Възстановяване

"Ротари клуб - Пазарджик" започва да възстановява часовниковата кула по идея и проект на архитект Христо Герасимов. Новият проект предвижда възстановяване на кулата максимално близо до първоначалния си вид. Изработването на проекта и издаването на необходимите разрешителни отнемат около 7 години. На 24 май 2009 г. в Пазарджик официално е дадено начало на строителните дейности. В метална капсула, която е зазидана в стените на кулата, инициаторите поставят послание към бъдещите поколения на град Пазарджик, както и кратка история на кулата. За реализирането на проекта започват да се събират средства чрез дарителска кампания. Една година по-късно, часовниковата кула е завършена и е официално открита на 21 май 2010 г. - Деня на Пазарджик.

В днешния си вид са запазени съществуващите каменни основи с височина около 6 м, които се надграждат със клетъчна зидария с редуване на тухли стар формат с плътна фугировка. Над тях се изгражда пирамида с височина 3 м, която осъществява преход към осмостенна призма. В нишата, където е бил оригиналния часовник, се разполага скулптури на покровителите на Пазарджик, св. св. Константин и Елена, изработени от професор Стефан Лютаков. Следва осмостенната призма с височина около 10 м, във вътрешността на която е разположена метална стълба и малки прозорчета за осветяване. На върха на кулата се поставят четири швейцарски часовника. Върхът на кулата завършва с четирискатен островърх покрив. Цялата часовникова кула е с височина 27 м с гръмоотвода.