Младежки дом

Контакти:

4400 Пазарджик

Ул. „Екзарх Йосиф” 6;

e-mail: mdom_pz@abv.bg  

Web: www.mdompazardjik.com

Директор :  034/ 44 44 26, 0879605620

Счетоводител : 0879605622

Организатори:  034/ 44 46 50

Каса : 0879605621

Портал: 0879605623

Младежки дом – Пазарджик е открит през месец април 1971 година с решение от 01.03.1971 г. на Общински съвет Пазарджик и е един от първите в страната. С течение на времето той се утвърждава като културно-информационно и творческо средище за младите хора; място за отдих , развлечение и обучение в свободното време.

Младежки дом Пазарджик е бюджетно мероприятие към Община Пазарджик, ползващо сграда общинска собственост.

Основни цели на организацията са :

* Да  провежда и реализира  общинската и държавна политика по отношение на младите хора и дейностите, свързани с младежта.

* Да работи за осмисляне на свободното време на младите хора чрез осъществяване на клубна и художествено-творческа  дейност, младежки културни и развлекателни прояви.

* Да работи по проблемите на младите хора – наркомании, престъпност; занимания в свободното време за  успешна социална адаптация и реализация.

* Да работи по проекти  и програми за здравно  обучение и възпитание, екология,  междукултурни връзки и др.
Годишно в Младежкия дом работят около 20 самодейни колективи, школи и клубове с 400 до 600 участници. Тук младежите правят първи стъпки в общуването с голямото изкуство, което се превръща за някои от тях в призвание и професия за цял живот. Участниците заплащат месечни такси, които се гласуват и променят от Общински съвет Пазарджик.

От младежката театрална студия на Дома тръгнаха известните столични актьори Янина Кашева, Диана Бациева, Георги Кадурин, Димитър Марин и много други. Световно известната формация “Бели, зелени, червени” се роди в една от залите на Дома.
Танцовото изкуство на съставите „Чудесия”, “Чавдар” и “Албена” е високо оценено и зад граница – турнета и фестивали в Гърция, Германия, Франция, Куба, Алжир, Мароко, Йемен, Полша, Испания, Белгия, Швейцария, Англия, Италия, Русия, Турция, Израел, Канада, Люксембург, разнасят магията на танцовото изкуство.
Днес с благодарност споменаваме имената на бившите директори Лилян Янакиев, Георги Божков, Васил Генчев, Маргарита Грозданова, Малина Златева, Трифон Богданов, на дърворезбаря Апостол Сотиров, режисьорите Николай Поляков, Здравко Митков и Георги Делев, Борис Ганчев – дългогодишен художествен ръководител на фолклорен танцов състав “Чавдар”, Филка Хамалска – художествен ръководител на Представителен танцов ансамбъл “Албена”, скулптора Костадин Маджаров, треньора по спортни танци Георги Геров, преподавателката по пиано Валентина Нейчева.

Младежки дом  - Пазарджик  е домакин и на три значими  прояви :

Международен  конкурс за млади изпълнители на популярна песен “Нота по нота “- провеждащ се през месец май, Националният брейк турнир – през октомври и Международен младежки театрален фестивал през април.

 

От 2007 година  Младежки дом – Пазарджик работи по Национална програма МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪРОВЕ.

Основната цел на МИКЦ – Пазарджик е да играе ролята на активен информационен и общностен център за младите хора в гр. Пазарджик. В Центъра младежите да могат да намерят информация за младежки дейности, актуални европейски и национални конкурси, стипендии, творчески проекти, екологични и социални инициативи. За тях се организират обучения и тематични семинари, целящи да повишат мотивацията и капацитета им за личностно и бъдещо професионално развитие. На разположение на младите хора има и консултативен кабинет, предлагащ превантивна, специализирана и безплатна помощ при различни проблеми.

Дейностите по проекта са насочени към младите хора на възраст от 14 до 25 години - предимно ученици от СОУ и професионалните гимназии на територията на общината и региона, които се явяват най-големият ползвател на тези услуги. Младите хора от областта вече имат създадени навици и очаквания, свързани с предлаганите от МИКЦ услуги и дейности.

 

През 2011 година Младежки дом – Пазарджик  чества своя 40 – годишен юбилей.

На 1 март 2011 година в Младежки дом Пазарджик  е създадено младежко интернет радио - Forty Radio .

На 1 ноември 2012 годинаМладежки дом Пазарджик създава и своя младежка интернет телевизия - Forty TV .

Младежки дом – Пазарджик е открит през месец април 1971 година с решение от 01.03.1971 г. на Общински съвет Пазарджик и е един от първите в страната. С течение на времето той се утвърждава като културно-информационно и творческо средище за младите хора; място за отдих , развлечение и обучение в свободното време.

Младежки дом Пазарджик е бюджетно мероприятие към Община Пазарджик, ползващо сграда общинска собственост.

Основни цели на организацията са :

* Да  провежда и реализира  общинската и държавна политика по отношение на младите хора и дейностите, свързани с младежта.

* Да работи за осмисляне на свободното време на младите хора чрез осъществяване на клубна и художествено-творческа  дейност, младежки културни и развлекателни прояви.

* Да работи по проблемите на младите хора – наркомании, престъпност; занимания в свободното време за  успешна социална адаптация и реализация.

* Да работи по проекти  и програми за здравно  обучение и възпитание, екология,  междукултурни връзки и др.
Годишно в Младежкия дом работят около 20 самодейни колективи, школи и клубове с 400 до 600 участници. Тук младежите правят първи стъпки в общуването с голямото изкуство, което се превръща за някои от тях в призвание и професия за цял живот. Участниците заплащат месечни такси, които се гласуват и променят от Общински съвет Пазарджик.

От младежката театрална студия на Дома тръгнаха известните столични актьори Янина Кашева, Диана Бациева, Георги Кадурин, Димитър Марин и много други. Световно известната формация “Бели, зелени, червени” се роди в една от залите на Дома.
Танцовото изкуство на съставите „Чудесия”, “Чавдар” и “Албена” е високо оценено и зад граница – турнета и фестивали в Гърция, Германия, Франция, Куба, Алжир, Мароко, Йемен, Полша, Испания, Белгия, Швейцария, Англия, Италия, Русия, Турция, Израел, Канада, Люксембург, разнасят магията на танцовото изкуство.
Днес с благодарност споменаваме имената на бившите директори Лилян Янакиев, Георги Божков, Васил Генчев, Маргарита Грозданова, Малина Златева, Трифон Богданов, на дърворезбаря Апостол Сотиров, режисьорите Николай Поляков, Здравко Митков и Георги Делев, Борис Ганчев – дългогодишен художествен ръководител на фолклорен танцов състав “Чавдар”, Филка Хамалска – художествен ръководител на Представителен танцов ансамбъл “Албена”, скулптора Костадин Маджаров, треньора по спортни танци Георги Геров, преподавателката по пиано Валентина Нейчева.

Младежки дом  - Пазарджик  е домакин и на три значими  прояви :

Международен  конкурс за млади изпълнители на популярна песен “Нота по нота “- провеждащ се през месец май, Националният брейк турнир – през октомври и Международен младежки театрален фестивал през април.

 

От 2007 година  Младежки дом – Пазарджик работи по Национална програма МЛАДЕЖКИ ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪРОВЕ.

Основната цел на МИКЦ – Пазарджик е да играе ролята на активен информационен и общностен център за младите хора в гр. Пазарджик. В Центъра младежите да могат да намерят информация за младежки дейности, актуални европейски и национални конкурси, стипендии, творчески проекти, екологични и социални инициативи. За тях се организират обучения и тематични семинари, целящи да повишат мотивацията и капацитета им за личностно и бъдещо професионално развитие. На разположение на младите хора има и консултативен кабинет, предлагащ превантивна, специализирана и безплатна помощ при различни проблеми.

Дейностите по проекта са насочени към младите хора на възраст от 14 до 25 години - предимно ученици от СОУ и професионалните гимназии на територията на общината и региона, които се явяват най-големият ползвател на тези услуги. Младите хора от областта вече имат създадени навици и очаквания, свързани с предлаганите от МИКЦ услуги и дейности.

 

През 2011 година Младежки дом – Пазарджик  чества своя 40 – годишен юбилей.

На 1 март 2011 година в Младежки дом Пазарджик  е създадено младежко интернет радио - Forty Radio .

На 1 ноември 2012 годинаМладежки дом Пазарджик създава и своя младежка интернет телевизия - Forty TV .   

 

Екип:

Инна Церовска   -  директор

Василка Байлова – счетоводител

Валентина Топалова – художествен организатор

Николай Груев – технически организатор

Елена Лазарова -  касиер-домакин

Неделчо Шиеков - Forty Radio 

Светлозар Петров - Forty TV 

Станислав Вълчев - Forty TV

Дани Коцева - Forty TV