Регионален исторически музей

Регионалният исторически музей в гр. Пазарджик, България е създаден през 1911 г. с решение на Управителния съвет на местното читалище „Виделина“. През 2000 г. е преобразуван в Регионален исторически музей с територия на дейност Област Пазарджик и Област Пловдив.


По профил музеят е общоисторически и има следните основни отдели:


Археология
История на България XV-XIX век
Етнография
Нова история
Най-нова история
Фондове и научен архив
Връзки с обществеността

Историческите експозиции са поместени в специално построена сграда на площ от 1200 квадратни метра. Музеят притежава собствена специализирана библиотека, реставрационно ателие и фотолаборатория, има уреден щанд за продажба на рекламни материали и сувенири и кафене.


Етнографската експозиция на Регионалния исторически музей е подредена в най-голямата жилищна сграда в Пазарджик от епохата на Възраждането, построена през 1850 година в стила на пловдивската възрожденска къща. Собственикът на къщата Никола Христович е бил богат пазарджишки търговец. Къщата е обявена за национален архитектурно-художествен паметник на културата.


Под управлението на музея са и родната къща на Константин Величков, превърната в къща-музей, и селищната могила при село Юнаците, наречена Плоската могила.