Къща музей "Константин Величков"

Родна къща на Константин Величков (1855–1907 г.) – виден възрожденски деец, активен участник в национално-освободителните борби, политик и държавник в следосвобожденска България, поет, писател, преводач и художник.

Къщата се намира на ул. „Вл. Гьошев“ 4. Едноетажна и с чардак, тя е построена около 1850 г. През 1964-1965 г. къщата е основно ремонтирана и реставрирана. От 1967 г. в нея е подредена градска битова обстановка от края на XIX в. и началото на ХХ век. В родната къща на Константин Величков през 1876 г. сестра му Теофана ушива знамето на Пазарджишкия революционен комитет, а на 21 април 1876 г. Васил Петлешков пръв съобщава в Пазарджик за избухването на Априлското въстание. Къщата е филиал на Окръжния исторически музей. Открита е за посещения от 2 март 1967 г.

Художествена галерия „Станислав Доспевски“ има два филиала: къща-музей „Станислав Доспевски“ и къща-музей „Георги Герасимов“, както и експозицията на открито на Величко Минеков