Национална агенция за приходите

Контакти с офисите на НАП

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700

Електронни адреси на НАП:

infocenter@nra.bg –  обща информация

nap@nra.bg   -  само за кореспонденция, подписана с електронен подпис    

Работното време на салоните за обслужване във всички офиси на НАП е всеки делничен ден от 9.00 до 17.30 ч. без прекъсване. Граждани се приемат  до 17.30 ч., като обслужването им може да продължи не повече от два часа след приключване на официално обявеното работно време.

Офис за обслужване Пазарджик

Код:4400
Телефон:034/403-205; 034/403-272 (данъчно законодателство), 034/403-127 (осигурително законодателство), 034/403-220 (справка плащания)
Адрес:ул.„Асен Златарев” 7
Уеб-сайт:nap.bg