Областна администрация Пазарджик
Област Пазарджик е една от 28-те области в страната съгласно административно-териториалното деление на България от 1999г.  След присъединяването на Република България към Европейският съюз, за целите на стратегическото планиране, територията на страната беше разделена на шест региона: Североизточен, Северен Централен, Северозападен, Югоизточен, Южен Централен и Югозападен. Пазарджишка област се намира в Южен Централен регион заедно с Пловдивска, Смолянска, Кърджалийска и Хасковска области.
 
  

   АДРЕС:
Пазарджик 4400, ул."Екзарх Йосиф" №2
ТЕЛЕФОНИ:
++35934442448 факс++35934442338
E-mail:
secretary©pz.government.bg
Булстат 112121473


Работното време на Областната администрация е от 9:00 до 17.30 ч.
с прекъсване за почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работното време на звеното за административно обслужване е от 8:30 до 17.30 ч. без прекъсване.
В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Пресцентър: 034/ 40 00 32 - Мария Ловчинова; е-mail:
pressm©pz.government.bg

Сайт: www.pz.government.bg