ОДК

Общински Детски Комплекс

Контакти:

България, Пазарджик 4400
ул. „Ал. Батенберг“ 15

телефон: 034 988 228

GSM: +359 885 076 605

+359 894 529 242

е-mail: childrens_complex@abv.bg

website: http://www.odk-pz.org

Общински детски комплекс е създаден през 1995 година. Интердисциплинарният образователен подход осигурява взаимодействие на творческата, обществената, художествената, спортната и развлекателната култури за децата.

Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване на младите хора до 19 години от различните училища в нашия град и е сфера за алтернативна заетост на децата и учениците в борбата срещу негативите на улицата.

Детският комплекс работи за всички деца и ученици от Пазарджик, желаещи да осмислят свободното си време с допълнителни занимания. В актива му от дейности са включени тренировки, репетиции, изследователска и информационна дейности, благотворителност, сценични и други изяви. Наред с това се работи и с талантливи деца, показали дарби и способности в областта на художественото творчество, спорта, литературата, гражданското образование и съвременните информационни технологии.

Индивидуалните изяви на децата и груповите постижения на техните колективи развиват у тях увереност, комуникативност, чувство за компетентност и умения за работа в екип.

Ръководството на всички формации е поверено на популярни в своята област творци, спортисти, педагози, които ги преврщат в уникални авторски колективи.