Регионален инспекторато по образование
Регионалният инспекторат по образованието е териториална администрация към министъра на образованието и науката
за управление и контрол на системата на народната просвета

 

   АДРЕС:

ПАЗАРДЖИК ул. "ПЕЙО ЯВОРОВ" №1
тел.: 034 44 62 70, факс: 034 44 62 70, E-mail: rio-pz@cybcom.net
 

Понеделник: 

09.00 – 13.00 ч.

13.30 – 17.30 ч.

 

Вторник:

09.00 – 13.00 ч.

13.30 – 17.30 ч.

 

Сряда:

09.00 – 13.00 ч.

13.30 – 17.30 ч.

 

Четвъртък:

09.00 – 13.00 ч.

13.30 – 17.30 ч.

 

Петък:

09.00 – 13.00 ч.

13.30 – 17.30 ч.

www.riopz.com