Регионална здравна инспекция

Регионална здравна инспекция  Пазарджик е създадена с Постановление  №1 на Министерски съвет от 6 януари 2011 г. за структурни промени в Министерството на здравеопазването /обнародвано в  Държавен вестник, брой 5 от 14 януари 2011 г./, с което съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве са преобразувани в Регионални здравни инспекции.

РЗИ Пазарджик е административна  структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Пазарджишка област.

Сайтът на РЗИ Пазарджик е  насочен към широката аудитория  от медицински и други специалисти  и граждани. В него е публикувана  информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Сайтът дава възможност за достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа. Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образованиеи извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.


Сайтът на РЗИ Пазарджик дава възможност да бъдат изтеглени образци  на документи, формуляри и др.

Уеб-сайт: rzipz.net

РЗИ Пазарджик се помещава на адрес: гр.Пазарджик, ул. „Болнична” № 17. Телефон  за връзка: /034/ 444 395.